Logo

Inwestycja w fabrykę pelletu - zarabiaj na wzrostach cen paliw

Date

Tuesday, October 4, 2022

Time

08:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Tomasz Wiśniewski

Prezes Pracowni Finansowej, która jest jedną z największych spółek inwestowania grupowego w Polsce. Certyfikowany doradca finansowy z międzynarodowym certyfikatem EFG@ - European Financial Guide. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu. Od wielu lat bierze udział w tworzeniu strategii inwestycyjnej projektów grupowych dla przedsiębiorców, uwzględniając w nich ocenę ryzyka oraz optymalną wysokość stopy zwrotu z inwestycji

Zapraszamy do unikatowej inwestycji w projekt z branży biopaliw. Skorzystaj z okazji i zainwestuj w Wood Trade - zakład produkcyjny ekologicznego, wzbogaconego pelletu!

Przedsięwzięcie prowadzone jest przez autora sukcesu najbardziej efektywnego projektu inwestycyjnego elektrowni wiatrowej grupy INWE – EEW15, prezesa Andrzeja Kaszczyńskiego.

Kluczowe parametry inwestycji: 

Całkowite nakłady inwestycyjne – 11,5 mln. zł.
Przyznana i częściowo już wypłacona dotacja – 5 mln. zł
Prognozowane osiągnięcie pełnej mocy produkcyjnej – IV kwartał 2022 roku
W kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę i innowacje zwiększające rentowność.

Lokalizacja: Kostrzyńsko-Słubicka strefa ekonomiczna – ulgi podatkowe do 5 mln. zł
Zapewniony zbyt całego wyprodukowanego pelletu
Współpraca z placówkami naukowymi
W pełni ekologiczne źródło ciepła – zerowa emisja CO2

Przewagi konkurencyjne i wartość ekologiczna: 

Opatentowana, autorska technologia wzbogacania o naturalne i ekologiczne dodatki, poprawiające parametry. Jednocześnie wytwarzanie pelletu z zanieczyszczonego i dotychczas niezagospodarowanego surowca.